5 Keutamaan Aqiqah Dalam Islam

Penafsiran Aqiqah bagi bahasa berarti memotong. Bagi Imam Syaukani, Aqiqoh merupakan sembelihan buat balita, lagi angkatan laut(AL)‘ Aqqu pada dasarnya bernama asy suaqqu( memotong) serta angkatan laut(AL) Qath’ u( memotong). Sembelihan itu dinamakan Aqiqah sebab tenggorokannya dipotong. Bagi Zamakhsyari makna…

Read More